Forsvar individuel

I dette tema styrkes spillernes individuelle færdigheder, hvor  én-mod-én-spillet er i fokus.

Fokus er rettet på individuel forsvarsteknik og -taktik overfor en direkte modstander. Øvelserne vil både have en offensiv og en defensiv tilgang, da det er vigtigt at spillerne mestrer begge dele og prøver at spille mod begge dele.

Forsvar pladssamarbejde

Fokus i dette tema er individuel forsvarsteknik og -taktik overfor en direkte modstander. Spillerne arbejder med at bakke en forsvarskollega op forudse muligheden for at forstyrre timing og tempo i angrebsspillet, så en bolderobring eller redning bliver mest realistisk.

Øvelserne har både en offensiv og en defensiv tilgang, da det er vigtigt at spillerne mestrer begge dele ogprøver at spille mod begge dele.

Fysisk og motorisk træning

Motorik er lig med kontrol over bevægelse. Det gælder om at bygge videre på de motoriske færdigheder og udvikle nye med tiltagende fokus på styrke og kondition.

Den aktive livsstil er vigtig fra barns ben til voksen. Det starter med indlæring af sunde vaner. De motoriske færdigheder lagres, så de fremefter er automatiske funktioner, som det ikke skal tænkes over at udføre, men bare sker – det skal ligge på rygraden.

Bold og leg

Temaet er leg med bold eller boldlege –  bolden er med hele tiden!

I dette tema tænkes samarbejdsøvelser to og to eller i større grupper med en eller flere bolde. Fokus er på bolden og legen –det skal være udfordrende og sjovt for alle!

Der arbejdes med både lukkede opgaver/lege og mere åbne opgaver/leg, hvor børnene selv fylder  fastsatte rammer ud med deres kreativitet og fantasi.

Temaets overordnede formål er, at den enkelte deltager skal føle sig inkluderet og skabe sociale bånd på tværs af køn, alder, niveau og klub, samt få gode legende oplevelser med bolden i en social sammenhæng.

Contra individuelt og samarbejde

Contraspillet bygges op om øvelser, der tager udgangspunkt i tre faser de følgende. Elementer der er i fokus er tempo, afleveringsteknik og vurderingsspil.

  • Fase 1 - forsvarsspillerne ikke er nået hjem og én eller flere angrebsspilere overløber disse og kommer til afslutning
  • Fase 2 - forsvarsspillerne er kommet på plads men ikke nødvendig er organiseret. Angrebsspillerne udnytter forsvarets manglende struktur og deres egen fart og tryk til at tilspille sig en fordelagtig afslutningsmulighed.
  • Fase 3 – der er scoret, og holdet der skal etablere et angreb, forsøger via et hurtigt opgiverkast at overrumple de returløbende forsvarsspillere.
Målvogtertræning

Temaet er generel målvogtertræning, hvor forskellige individuelle målvogterøvelser præsenteres. Øvelserne kan laves på et relativ begrænset areal og ikke nødvendigvis på halgulvet.

Enkelte målvogterøvelser i målet i forhold til placering, udfald, parering og igangsætning præsenteres, så målvogteren selv kan arbejde sammen om dem i mindre grupper, men det er også muligt at bruge en gruppe skytter til flere af øvelserne.

Der arbejdes primært med lukkede opgaver, men mere åbne opgaver bliver sat i spil i forhold til at ”lokke” og parering af straffekast.

Det overordnede formål er, at den enkelte målvogter får nye perspektiver på sin målvogterrolle, får nye redskaber at arbejde med, samt oplevelsen af fokus på målvogtertræning i en gruppesammenhæng.

Skudteknik

Skudteknik handler om at overføre mange af elementerne fra afleveringsteknikken samt have fokus på samt træne forskellige skudformer. Herunder:

  • Standskud
  • Løbeskud
  • Underhåndsskud
  • Kringleskud
  • Individuelle skudformer
  • Hopskud
  • Positionsbestemte skud
Vurderingsspil

Temaet vurderingsspil handler om at træne spillerne i at træffe den bedste beslutning ud fra de givne omstændigheder. Øvelser der tager udgangspunkt i spillignende sekvenser – det kan både være angreb og forsvarssituationer – hvor spilleren spilles til en situation, hvor dennes ”split vision” udfordres og på et ”split sekund” skal tage stilling til om fx en afslutning, et stregindspil eller fløjudspil vil give den mest oplagte scoringsmulighed.

Udendørs aktiviteter

Udendørs aktiviteter er spil, lege og aktiviteter, hvor deltagerne kommer ud i den friske luft og laver andre aktiviteter end håndbold. Aktiviteterne kan være:

- Stikbold

- Rundbold i forskellige varianter

- Ultimate

- Orienteringsløb i forskellige varianter

- Alternative golf varianter

Skud på forskellige måder

Temaet er skud på mål på mange forskellige måder.

Forskellige skudformer introduceres med fokus på at eksperimentere og prøve nye ting. Både kendte og nye ukendte skudformer sættes altså i spil.

Der arbejdes med både lukkede opgaver/skud og mere åbne opgaver/skud, hvor børnene selv eksperimenterer med deres kreativitet og fantasi.

Det overordnede formål er, at den enkelte deltager får nogle gode og nye oplevelser med at skyde på mål.

Afsluttende turnering
Der spilles en afsluttende turnering mellem håndboldskolehold.