Boldfortrolighed og motorik

Temaet er en præsentation/introduktion til håndtering af bolden som et redskab med uendelig mange muligheder i forhold til at udfordre motorikken.  Altså er bolden med hele tiden! Forskellige bolde introduceres og leges med, så der opnås en større tryghed og fortrolighed med dem.

Der tænkes i første omgang på forskellige individuelle øvelser med håndtering af forskellige typer af bolde. Sværhedsgraden er stigende med øvelser, hvor der er primært fokus på boldhåndtering/boldfortrolighed; til mere udfordrende øvelser, hvor der i højere grad bliver stillet krav til motorikken. Samarbejdsøvelser to og to eller i større grupper med en eller flere bolde er også en mulighed. Fokus skal være på den gode boldoplevelse og legen – altså skal det være udfordrende, men trygt og sjovt for alle! 

Der arbejdes med både lukkede opgaver/lege og mere åbne opgaver /lege, hvor barnet/børnene selv fylder nogle” rammer” ud med deres kreativitet og fantasi.

Det overordnede formål er, at den enkelte deltager får gode legende boldoplevelser med bolden og bliver udfordret motorisk i forhold hvor det enkelte barn er.