Lege og stafetter

Temaet er stafetlege i et samarbejdsperspektiv eller konkurrenceperspektiv.

Forskellige samarbejdsstafetter med bold introduceres med fokus på fællesskab og det at hjælpe hinanden i en gruppe/hold sammenhæng.

Forskellige konkurrencestafetter med færre deltagere på hvert hold introduceres med fokus  på konkurrenceelementet, højere intensitet, men stadig også med en samarbejdende og anerkendende tilgang til hinanden.

Der arbejdes med både lukkede opgaver/lege og mere åbne opgaver/lege, hvor børnene selv fylder nogle” rammer” ud med deres kreativitet og fantasi.

Det overordnede formål er, at den enkelte deltager får gode legeoplevelser i en gruppesammenhæng både samarbejdsmæssigt, men også konkurrencemæssigt.