Bold og leg

Temaet er leg med bold eller boldlege –  bolden er med hele tiden!

I dette tema tænkes samarbejdsøvelser to og to eller i større grupper med en eller flere bolde. Fokus er på bolden og legen –det skal være udfordrende og sjovt for alle!

Der arbejdes med både lukkede opgaver/lege og mere åbne opgaver/leg, hvor børnene selv fylder  fastsatte rammer ud med deres kreativitet og fantasi.

Temaets overordnede formål er, at den enkelte deltager skal føle sig inkluderet og skabe sociale bånd på tværs af køn, alder, niveau og klub, samt få gode legende oplevelser med bolden i en social sammenhæng.