Pladsspecifik træning

Den pladsspecifikke træning har primært fokus på teknik, afvikling og varianter af kast og gribninger.

Temaet gør spilleren i stand til at besvare: