Målvogtertræning

Temaet er generel målvogtertræning, hvor forskellige individuelle målvogterøvelser præsenteres. Øvelserne kan laves på et relativ begrænset areal og ikke nødvendigvis på halgulvet.

Enkelte målvogterøvelser i målet i forhold til placering, udfald, parering og igangsætning præsenteres, så målvogteren selv kan arbejde sammen om dem i mindre grupper, men det er også muligt at bruge en gruppe skytter til flere af øvelserne.

Der arbejdes primært med lukkede opgaver, men mere åbne opgaver bliver sat i spil i forhold til at ”lokke” og parering af straffekast.

Det overordnede formål er, at den enkelte målvogter får nye perspektiver på sin målvogterrolle, får nye redskaber at arbejde med, samt oplevelsen af fokus på målvogtertræning i en gruppesammenhæng.