Skudteknik

Skudteknik handler om at overføre mange af elementerne fra afleveringsteknikken samt have fokus på samt træne forskellige skudformer. Herunder: